23 Ιανουαρίου, 2021

 

   

 

 

 

 

   past issues 
of antifa magazine

 

 

 

 

     other texts

 

 

 

 

 

 

 

contact:
antifascripta@yahoo.com

 

 


 

 

 

The peculiarity of the peculiar commodity:

A brief history of the concept of «labour power»

 Studies in the Blue&Black


March 2014