23 Μαΐου, 2019

 

Πολιτική εκδήλωση

Ο ελληνικός ιμπεριαλισμός
στη Μακεδονία

Πέμπτη 16 Μάη
Ε.Μ.Π. Κτίριο Γκίνη, Αμφ. 18

Αutonome Antifa

 

 

Τεύχος 16
04/2010

Περιεχόμενα

Τάξη, ασφάλεια και 9 σφαίρες στην πλάτη

Οι ραβδούχοι, η δύναμη τους κι εμείς

Πεπλοφόρα σώματα, γυμνός ρατσισμός

Τι κάνει λάος λάος στα κεραμίδια;

Σπουδές στο γαλανόμαυρο: η ανάδυση των εθνικιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Μην είσαι κουτός – οι Γερμανοί είναι φίλοι μας

Μαμά μου οι τουρκαλάδες

Κάτω τα νέα μέτρα (μέχρι τα επόμενα...) κ.α.

Σε αυτό το τεύχος: Θα γίνουν οι πλάτες μας κινούμενοι στόχοι και οι πλατείες μας πεδία βολής - προκήρυξη της αντιφασιστικής συνέλευσης autonome antifa